Законови промени, относно доставка на газьоли за отопление в сила от 01.01.2016 г.

ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА САКСА ООД

ОТНОСНО: Законови промени, относно доставка на газьоли за отопление в сила от 01.01.2016 г.

Уважаеми Клиенти,

На 27.11.2015 г. в бр. 92 на Държавен вестник е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.
Пълният текст на закона можете да намерите на следният интернет адрес:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=98800

Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1, акцизните ставки за газьоли с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 – се повишават от 50 лв. за 1000 литра на 646 лв. за 1000 литра, независимо от тяхното предназначение.
Поради липсата на данъчна преференция под формата на понижена акцизна ставка за газьоли, използвани за отопление, считано от 01.01.2016 г. се преустановява тяхното маркиране, в съответствие с чл. 93 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 103 от правилника за прилагането му.
От същата дата се преустановява и транспортирането на горива за отопление със сертифицирани превозни средства, съгласно заповед ЗАМ-175/23.03.2011 г. във връзка с чл. 93, ал. 6 от ЗАДС.
Поради по-горе посоченото, считано от същата дата Лукойл България ЕООД спира продажбите на маркирани горива за отопление и публикуването на цена за газьол за отопление с шифър по ЕКП 02144400045.
От 01.01.2016 г. следва заявките и доставките на горива за отопление да се подават и извършват за продукт с търговско наименование „Газьол за извънпътна техника и трактори“ с шифър по ЕКП 2133420010, който е с акцизна ставка 646 лв. за 1000 литра.
Цената, публикувана на интернет сайта www.lukoil.bg за този продукт ще се прилага като базова при ценообразуване по сключени договори по реда на Закон за обществените поръчки за доставка на газьоли за отопление.
За допълнителна информация, моля да се обръщата към колегите от отдел „Търговия на едро“ на САКСА ООД.

С уважение,
Атанас Димов - Управител

  • Hits: 602

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18

Уважаеми Клиенти,

На 28.08.2015 г. в бр. 66 на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
С текста на Наредбата можете да се запознаете на адрес:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=03C545C02D50439F38B0FA376F5B8602?idMat=96967

С Наредбата се удължава срока за привеждане на дейността към новите изисквания на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, публикувана на 30.06.2015 г. в бр. 49 на Държавен вестник, както следва:

  1. Обекти с подземни резервоари и надземни резервоари, но неподвижно закрепени към земята, с вместимост над 1000л. - въвежда се същия режим като за бензиностанциите търговски обекти. Срок за привеждане в съответствие, удължен до 31 октомври 2015 г.

С уважение,
Атанас Димов - Управител

  • Hits: 479

Правилникът за прилагане на ЗАДС в сила от 01.07.2015

Уважаеми клиенти,

Съгласно последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове в сила от 01.07.2015, на хартиения носител на всички акцизни данъчни документи ще се отпечатва генерираният от информационнната система на Агенция "Митници" (БАЦИС) уникален контролен номер (УКН) и във вид на баркод.  

САКСА ООД

  • Hits: 418

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол

Уважаеми Клиенти,

текстът на т. 3 от Декларацията за съответствие на качеството на течните горива, допълнително се вписва и заверява при всяко последващо разпространение, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

Приложения:

1.    Декларация за съответствие на качеството на течните горива(Приложение 9)

2.    Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол

 

  • Hits: 387

  • 1280, гр. Нови Искър, ПБ Сакса
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  • (+ 359 2) 991 7224
  • (+ 359 2) 991 7581