Skip to main content

Търговия на едро

Горива

Фирма САКСА предлага на петролните си бази основните видове течни горива. Експедирането на горивата с транспорт на клиента се извършва при облекчена административна процедура, без да се изисква авансово плащане. Изпълнението на заявките, когато горивата се транспортират от фирма САКСА, става в рамките на 48 часа от получаване на заявката. Фирмата предлага гъвкаво ценообразуване съобразено с потреблението и срока на плащане. За актуална информация относно ценообразуване на моторни горива за въоръжените сили на страните членки на НАТО/Американската армия натисни ТУК.