Skip to main content

Търговия на едро

Цени на горива - база София

Базисна цена за София в български лева, валидна от 13.06.2024 г.
ПродуктМяркаЦенаАкцизНадценка / ОтстъпкаДанъчна основаДДС 20%Базисна цена с ДДС

Забележка: Продажната цена на едро се формира като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.

Бензин А95Н с мин. 9% био1000 л1302,007100,002012,00402,402414,40
Бензин А100Н с мин. 9% био1000 л1534,007100,002244,00448,802692,80
Бензин А100LL1000 л3600,008300,004430,00886,005316,00
Газьол за извънпътна техника и трактори1000 л1306,006460,001952,00390,402342,40
Дизелово гориво 0.001% S с 6% FAMAE1000 л1349,006460,001995,00399,002394,00
Арктик дизел 0.001% сяра (ГТФ -25°)1000 л0,006460,000,000,000,00
Арктик дизел 0.001% сяра с 6% FAME (ГТФ -25°)1000 л0,006460,000,000,000,00
Газьол за извънпътна техника и трактори (НЕРУСКИ)1000 л1306,006460,001952,00390,402342,40
Дизелово гориво 0.001% S с 6% FAMAE (НЕРУСКИ)1000 л1349,006460,001995,00399,002394,00
Газьол 0.1% сяра за ПКЦ1000 л1306,006460,001952,00390,402342,40
Евро Дизел 0.001% сяра-корабен1000 л1306,006460,001952,00390,402342,40
Котелно гориво до 1% сяра1000 кг1002,004000,001402,00280,401682,40
Биодизел тип Б1001000 л3435,006460,004081,00816,204897,20
Jet A1 - за вътрешен пазар1000 л1434,006460,002080,00416,002496,00
Авиационен керосин Jet A1
с код по НАТО F-35 (за армии членки на НАТО)
1000 л0,0000,000,000,000,00
Специално дизелово гориво
с код по НАТО F-54 (за армии членки на НАТО)
1000 л1574,006460,002220,00444,002664,00
Автомобилен бензин А95Н
с код по НАТО F-67 (за армии членки на НАТО)
1000 л1542,007100,002252,00450,402702,40
Дизелово гориво за плавателни съдове
с код по НАТО F-75 (за армии членки на НАТО)
1000 л0,0000,000,000,000,00
Газьол за ПКЦ 0.1% сяра за отопление
(за армии членки на НАТО)
1000 л0,0000,000,000,000,00