Skip to main content

Търговия на едро

Пътен битум

Сакса ООД предлага пътни битуми с вискозитетен клас и физико-химични свойства, които гарантират високото качество на асфалтови смеси. Поръчките се изпълняват до склада на клиента или основа Сакса и включват транспорт, застраховка и всички други разходи, които биха могли да възникнат. Работното време за товарене на пътни битуми е всеки делничен ден от 06:00 до 14:00 часа.

Продажната цена е индивидуална за всеки клиент и се формира като към долу цитираната базова цена се добавят транспортните разходи за доставка до склад на клиента, след което се изваждат договорените отстъпки за количество.

Базова цена на пътен битум валидна от 05.06.2018
ПродуктМяркаЦенаРазходи за доставкаОтстъпкаДанъчна основаДДС 20%Базова цена вкл. ДДС

Забележка: * цената на ПМБ се определя от мястото на товарене и съответните логистични разходи!

Пътен битум 50/70 – франко Бургас1000 kg 79300793158,6951,6
Полимерно модифициран битум 25-55/55 *1000 kg000000
Полимерно модифициран битум 45-80/65 *1000 kg000000