Skip to main content

Услуги

Складова обработка

Петролна база Нови Искър

Сакса ООД разполага с петролен терминал в гр. Нови Искър, кв. Курило, който е разположен на площ от 36 504 кв.м. Общата резервоарна вместимост на терминала е 44 856 m3. Депото предоставя възможност за едновременно разтоварване на 13 ж.п. цистерни и 4 автоцистерни. Капацитетът на товарене е 640 m3/час. В терминала се обработват автомобилни бензини, дизелово моторно гориво, газьол, авиационен керосин, авиационен бензин, биодизел, биоетанол и котелно гориво.

Петролната база е лицензиран данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове и разполага с разрешително за експлоатация на предприятие с нисък рисков потенциал по Закона за опазване на околната среда.

Петролна база Русе

Сакса ООД оперира депо за светли нефтопродукти с площ 31 264 м2, в гр. Русе, бул. Тутракан №71, Свободна зона-Русе ЕАД. Общата резервоарна вместимост на терминала е 40 320 m3, а капацитетът на товарене е 396 m3/час.

Петролната база е лицензиран данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове и разполага с разрешително за експлоатация на предприятие с нисък рисков потенциал по Закона за опазване на околната среда. В депото се обработват автомобилни бензини, дизелово моторно гориво и биодизел.

Сакса ООД извършва складова обработка на петролни продукти за ОМВ България ООД и ЕКО България ЕАД.

Съхранение на запаси от нефт и нефтопродукти

Петролната база на Сакса разполага с 10 резервоара регистрирани, като складове за съхранение на задължителни запаси от нефтопродукти. В резервоарите се съхраняват запаси от автомобилен бензин, дизелово моторно гориво и газьол, авиационен керосин и котелно гориво. Сакса ООД предлага възможност, услугата по съхранение на задължителни запаси да се извършва с горива на вложителя или с гориво под наем.

Ценоразпис за съхранение на задължителни запаси
Услуга Период МЕ Цена

всички цени са без ДДС.

Наем на резервоарна вместимост за автомобилен бензин

месечно

1000 л. / 15°С

19 лв.

Наем на резервоарна вместимост за дизелово гориво

месечно

1000 л. / 15°С

19 лв.

Наем на резервоарна вместимост за газьол

месечно

1000 л. / 15°С

19 лв.

Наем на резервоарна вместимост за авиационен керосин

месечно

1000 л. / 15°С

19 лв.

Наем на резервоарна вместимост за котелно гориво

месечно

тон

19 лв.

Съхранение с гориво под наем за бензин, дизел, газьол и керосин

месечно

1000 л. / 15°С

19.5 лв.

Съхранение с гориво под наем за котелно гориво

месечно

тон

19.5 лв.

Свободен складов капацитет за лица вложители на ЕП в данъчни складове на САКСА

САКСА ООД предоставя на заинтересованите лица възможност за ползване на свободен складов капацитет за съхранение на ЕП в данъчен склад. Услугата е срещу заплащане, съгласно условията на дружеството. За повече информация изпратете своето запитване на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като ще получите търговски условия, правила за ползване, наличен капацитет, и всяка допълнителна информация по тази дейност.

Свободни вместимости в ДС с ИНДС BGNCA00275001 гр. Нови Искър
Продукт Код по КН МЕ За отдаване

Газьол с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001 %

27101943

1000 л. / 15°С

n.a

Бензин за двигатели с октаново число (RON) 98 или повече

27101249

1000 л. / 15°С

n.a.

Бензин за двигатели октаново число (RON) 95 или повече, но по-малко от 98

27101245

1000 л. / 15°С

n.a.

Антидетонаторни препарати, забавители на окисляването, добавки за бензини

38119000

1000 л. / 15°С

n.a.

Авиационен бензин

27101231

1000 л. / 15°С

n.a.

Моноалкилови естери на мастни киселини, съдържащи тегловно 96,5 % или повече естери (FAMAE)

38260010

1000 л. / 15°С

265.750

Газьол с тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,002 %, но непревишаващо 0,1 %

27101947

1000 л. / 15°С

n.a.

Антидетонаторни препарати, забавители на окисляването, добавки за дизелово гориво

38119000

1000 л. / 15°С

n.a.

Керосин за реактивни двигатели

27101921

1000 л. / 15°С

n.a.

Леко котелно гориво до 1%S

27079999

тон

n.a.

Биоетанол /денатуриран по специален метод/

22072000

1000 л. / 20°С

2.000

Метил третичен бутил етер /МТБЕ/

29091990

1000 л. / 15°С

9.000

Тежко гориво с тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,1 %, но непревишаващо 0,5 %

27101966

тон

n.a.

Свободни вместимости в ДС с ИНДС BGNCA00275002 гр. Русе
Продукт Код по КН МЕ За отдаване

Газьол с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001 %

27101943

1000 л. / 15°С

n.a

Бензин за двигатели с октаново число (RON) 98 или повече

27101249

1000 л. / 15°С

n.a.

Бензин за двигатели октаново число (RON) 95 или повече, но по-малко от 98

27101245

1000 л. / 15°С

n.a.

Антидетонаторни препарати, забавители на окисляването, добавки за бензини

38119000

1000 л. / 15°С

n.a.

Моноалкилови естери на мастни киселини, съдържащи тегловно 96,5 % или повече естери (FAMAE)

38260010

1000 л. / 15°С

9.000

Антидетонаторни препарати, забавители на окисляването, добавки за дизелово гориво

38119000

1000 л. / 15°С

n.a.

Керосин за реактивни двигатели

27101921

1000 л. / 15°С

1500.000

Блендиране на минерални горива с биокомпонент

Използването на минерални горива със съдържание на биокомпонент за целите на транспорта в България е задължително. Процентното съдържание на биокомпонент се увеличава периодично в съответствие с Европейската директива за възобновяемата енергия и Закона за енергията от възобновяеми източници, в сила на територията на Република България. Сакса ООД разполага с най-съвременните съоръжения и технологии за съхранение и автоматизирано смесване на биодизел и биоетанол, съответно с с автомобилен бензин и дизелово гориво.

Биокомпонентът в резервоарите се съхранява под азот, което не позволява влошаване на качеството му, в резултат на химични реакции при взаимодействие с кислорода и водорода от въздуха. Смесването става изцяло автоматизирано, чрез впръскване на автоналивната естакада. Процентното съдържание периодично се контролира в лабораторията на петролната база.

Адитивиране на моторни горива с добавки

Гарантирането и подобряването на качеството на горивата е стратегическа задача за Сакса ООД.

Използването на подобрители в горивата гарантира по-добри експлоатационни и екологични характеристики, както и по-високо ниво на безопасност. Сакса ООД е представител на германският производител на добавки ERC GmbH. На автоналивните естакади в петролният терминал са инсталирани автоматични дозиращи устройства позволяващи впръскаването на до четири различни видове подобрители във всеки вид гориво.

Контрол на качеството

Сакса ООД разполага с една от най-съвременно оборудваните лаборатории за изпитване на атомобилни горива и горива за отопление. Лабораторията е акредитирана по стандарт ISO/IEC 17025:2005.

Внедрената в САКСА система за контрол на качеството във връзка с прилагането на стандарта ISO 9001:2008, гарантира проверката на всички входящи партиди горива, които се разтоварват в петролната база, както и повторна проверка на горивото от всеки резервоар преди започване на експедиция.


Управление на петролни бази

Сакса ООД има повече от 10 години опит в складовата обработка на течни горива. Висококвалифицирания персонал на фирмата обслужва петролните бази на ОМВ България ООД в градовете София и Видин. Благодарение на познаването и ползването на последните достижения в областта на автоматизацията и информационното обслужване на процесите по товарене и разтоварване на течни горива в терминалите е постигната висока ефективност и ниски технологични загуби. Операциите в терминалите се ръководят от сертифицирани консултанти по безопасност, съгласно международните конвенции за превоз на опасни товари ADR и RID.

Сред доставчиците с чиито технологични решения и софтуерни продукти е запознат и работи персонала на фирма Сакса са: Siemens, SAP, Isoil Impianti, A+H, Emerson, Anton Paar и Vega.


Международен транспорт на опасни товари

Сакса ООД притежва международен лиценз за обществен превоз на товари. Автомобилния парк включва единадесет специализирани транспортни средства за петролни продукти.

Всички камиони отговарят на Eвропейскaта норма за вредни емисии Euro 5.

Цистерните с вместимости от 36 до 7 хиляди литра са оборудвани с помпи и електронни разходомери с температурно компенсиране и печатащи устройства. При транспортирането на опасни товари нашия персонал стриктно спазва разпоредбите на конвенцията ADR. Камионите са оборудвани с глобална система за позициониране, като входовете и изходите на цистерните се контролират с електронни датчици. Системата осигурява пълен контрол над цистерните от склада до мястото на доставка и дава допълнителна гаранция за количеството и качеството на доставяните горива.