Skip to main content

Отстъпки бензиностанции Круиз

Уважаеми клиенти,

Във връзка с извънредните обстоятелства предизвикани от войната в Украйна, "САКСА" ООД въвежда нов размер на отстъпките за картови зареждания на бензиностанции "КРУИЗ".

Информация може да получите в приложения файл:Писмо отстъпки

Екипът на "САКСА" ООД

Инвестиционно предложение ПБ Русе

ОБЯВА

От „САКСА” ООД На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: „Разширение и реконструкция на депо за светли нефтопродукти със следните етапи: Етап 1: Реализация на инсталация за приемане и експедиция на авиационно гориво JET A-1; Етап 2: Подмяна на резервоари за противопожарна вода с обем 500 куб.м. - един брой и 1000 куб.м. - един брой

Прочети още …Инвестиционно предложение ПБ Русе

Инвестиционно предложение

ОБЯВА

От „САКСА” ООД На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: „Издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец на фирма „САКСА” ООД за водоснабдяване „за други цели“ на съществуваща бензино

Прочети още …Инвестиционно предложение