Skip to main content

Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход в сила от 25.01.2020 г.

Уважаеми Клиенти,

На 22.01.2020 г. в Народното събрание на Република България е приет на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Допълнителна информация може да получите в прикачения файл

Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход в сила от 25.01.2020 г.

С уважение,

Атанас Димов - Управител

Публикуване на информация на предприетия с висок рисков потенциал

Уважаеми Клиенти,

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 116д, ал. 1 на ЗООС и чл. 20, ал. 2 и чл. 21, ал. 2 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ бр. 67/2019., изм) Ви предоставяме информация относно планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария на територията на петролните термионали на Сакса ООД.

1. Планирани мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария на територията на Петролен терминал Сакса - гр. Нови Искър с оператор Сакса ООД, гр. Долна Баня

2. Планирани мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария на територията на Петролен терминал Сакса - гр. Русе с оператор Сакса ООД, гр. Долна Баня

3. Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС

С уважение,

Атанас Димов - Управител

Нов срок за влизане в сила на НАРЕДБА № РД-04-2

Уважаеми клиенти,
Повече информация може да намерите в приложеният файл.
Наредба № РД-04-2

Важно уведомление

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че поради започналата ценова война на пазара на горива в гр. Пловдив цените на дребно, на които можете да закупувате горива от бензиностанция Круиз считано от 10.10.2019 г. са близки или по-ниски от тези на едро обявени от български производител фарнко склад в гр. Пловдив. Продавайки на тези цени бензиностанция Круиз-Пловдив трудно ще покрива разходите си и се нуждае от Вашата подкрепа за да остане на пазара на горива в Пловдив. Молим за Вашето разбиране за временно спиране на отстъпките, които ползвате по чиповете си за лоялни и корпоративни клиенти, считано от 10.10.2019 г. до следващо писмено уведомление. Можете да бъдете сигурни, че ще продължите да получавате същото високо качество и коректно количество на най-конкурентна цена, която е обявена на тотема на бензиностанция Круиз-Пловдив!

Предварително Ви благодарим!

Ръководството на Сакса ООД

НАРЕДБА № РД-04-2 от 16 юли 2019 г.